Comunicat de presă privind începerea implementării proiectului

Data 01.2022

  • Titlul proiectului: Dezvoltarea și modernizarea activității societății GONBUILDING SRL prin achiziție de echipamente moderne și eco-eficiente,

  • Numele beneficiarului: SC GONBUILDING SRL,

  • Programul: Programul Operațional Regional 2014-2020,

  • Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație,

  • Organismul Intermediar: ADR NORD-EST,

  • Valoarea totală a proiectului: 1.413.043,31 Lei

  • Finanțarea nerambursabilă: 949.945,05 Lei,

  • Data începerii și data finalizării: 20.12.2021-30.09.2022

  • Codul MySMIS: 132106,

  • Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este dotarea și echiparea societății, în vederea dezvoltării și extinderii activității de realizare a lucrărilor de construcții aferentă codului CAEN 4120 – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific al Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prinfacilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” și anume: consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificare în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.

Oferim:

garsoniera plan

GARSONIERA

apartament doua camere plan

APARTAMENT 2 CAMERE

apartament 3 camere plan

APARTAMENT 3 CAMERE

DOTARI

SC GONBUILDING SRL dispune de sustinerea tehnica necesara derularii activitatii sale.

DE CE GONBUILDING?

Experienta in Domeniu

Preturi avantajoase

Asistenta si consultanta

Servicii profesionale

LUCRARI EXECUTATE

Dorim sa va prezentam o selectie a principalelor lucrari realizate de-a lungul timpului.
Vezi Portofoliu